Βασίλειος Φ. Μέγας Χειρουργός Οδοντίατρος

Στόχος μου είναι να σας βοηθήσω να αποκτήσετε ένα υγιές και όμορφο στόμα, το οποίο θα διατηρήσετε για όλη σας τη ζωή

Προηγμένη γενική οδοντιατρική για όλους

Η υγεία των δοντιών και του στόματος έχει μεγάλη σημασία για την ζωή των ανθρώπων από τους πρώτους μήνες της ζωής τους μέχρι τα βαθιά γεράματα

 

Η στοματική υγεία συμβάλλει καθοριστικά στις λειτουργίες της μάσησης και της ομιλίας, έχει άμεση σχέση με την αισθητική εμφάνιση του προσώπου και συνδέεται στενά με τη γενικότερη υγεία του ανθρώπου

Καλώς ήρθατε!

Ο λόγος δημιουργίας αυτής της ιστοσελίδας είναι να μοιραστούμε μαζί σας την αγάπη και τη γνώση μας για την Οδοντιατρική επιστήμη.
Στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε ένα υγιές και όμορφο στόμα, το οποίο θα διατηρήσετε για όλη σας τη ζωή.

Οι οδοντιατρικές εργασίες που προσφέρουμε καλύπτουν όλο το φάσμα της οδοντιατρικής.
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Προληπτική οδοντιατρική

 • Φθορίωση δοντιών
 • Προληπτικές καλύψεις οπών και σχισμών (Sealants)

Ακίνητη προσθετική

 • Άμεσες και έμμεσες όψεις προσθίων δοντιών από αισθητικά υλικά
 • Μεταλλοκεραμικές και ολοκεραμικές στεφάνες και γέφυρες καθώς και στεφάνες και γέφυρες ζιρκονίου
 • Χυτοί και προκατασκευασμένοι άξονες

Εμφυτεύματα

 • Τοποθέτηση μονήρων ή πολλαπλών εμφυτευμάτων με τη χρήση ατομικού χειρουργικού νάρθηκα για μερικές ή ολικές αποκαταστάσεις άνω και κάτω γνάθου
 • Άμεση τοποθέτηση εμφυτευμάτων μετά από εξαγωγή
 • Χρήση μοσχευμάτων και μεμβρανών, όταν αυτό είναι απαραίτητο
 • Προσθετική αποκατάσταση επί εμφυτευμάτων

Θεραπεία νόσων του περιοδοντίου

 • Θεραπεία ουλίτιδας
 • Θεραπεία περιοδοντίτιδας

Κινητή προσθετική

 • Ολικές οδοντοστοιχίες
 • Μερικές οδοντοστοιχίες με συρμάτινα ή χυτά ή ακρυλικά άγκιστρα
 • Μερικές οδοντοστοιχίες με συνδέσμους ακριβείας
 • Άμεσες ολικές και μερικές οδοντοστοιχίες
 • Επένθετες οδοντοστοιχίες

Νάρθηκες

 • Τοποθέτηση ενδοστοματικού νάρθηκα στα πλαίσια της θεραπείας κροταφογναθικών διαταραχών
 • Ενδοστοματικοί νάρθηκες προστασίας σε αθλητικές δραστηριότητες

Επανορθωτική οδοντιατρική

 • Εμφράξεις προσθίων και οπισθίων δοντιών
 • Αποκατάσταση καταγμάτων δοντιών

Ενδοδοντία

 • Ενδοδοντική θεραπεία μονόριζων και πολύριζων δοντιών με χρήση εξειδικευμένου συστήματος με ηλεκτρονικό εντοπιστή ακρορριζίου
 • Ενδοδοντική χειρουργική με ακρορριζεκτομή

Διάφορα

 • Περιστατικά διαταραχών της κροταφογναθικής διάρθρωσης (ΚΓΔ)
 • Αντιμετώπιση παιδοδοντικών περιστατικών
 • Αντιμετώπιση ασθενών με επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό
 • Αντιμετώπιση επειγόντων οδοντιατρικών περιστατικών
 • Οδοντιατρικός ακτινολογικός έλεγχος
 • Όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες Γενικής Οδοντιατρικής

Αισθητική οδοντιατρική

 • Λεύκανση δοντιών στο οδοντιατρείο
 • Λεύκανση δοντιών στο σπίτι με ατομικούς νάρθηκες λεύκανσης
 • Αλλαγή σχήματος και χρώματος δοντιών

Χειρουργική στόματος

 • Απλές εξαγωγές
 • Χειρουργικές εξαγωγές, εξαγωγές εγκλείστων δοντιών, χειρουργική επιμήκυνση και αποκάλυψη μύλης δοντιού
 • Ακρορριζεκτομές
 • Διχοτομήσεις δοντιών
 • Ακρωτηριασμοί ριζών
 • Προπροσθετική χειρουργική
 • Αφαίρεση κύστεων
 • Αφαίρεση βλαβών στοματικής κοιλότητας
 • Βιοψίες

Είμαι στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.