Πόνος στον τράχηλο, τα δόντια και την κάτω γνάθο μπορεί να συμβεί με ή χωρίς θωρακικό άλγος εξαιτίας στηθάγχης ή εμφράγματος του μυοκαρδίου. Ο μηχανισμός αυτού του αναφερόμενου πόνου παραμένει αδιευκρίνιστος και διερευνάται.

  Ο ερεθισμός ενός κλάδου του αριστερού πνευμονογαστρικού νεύρου (Χ εγκεφαλική συζυγία) στην περιοχή της καρδιάς μπορεί να προκαλέσει αυτά τα είδη του πόνου. Σε πειραματικές εργασίες αναφέρεται ότι ο ηλεκτρικός ερεθισμός ενός κλάδου του αριστερού πνευμονογαστρικού νεύρο σε ανθρώπους πράγματι μπορεί να προκαλέσει κρανιοπροσωπικό πόνο. Αυτό οδηγεί στην υπόθεση ότι το πνευμονογαστρικό νεύρο παίζει ένα ρόλο στην μετάδοση αυτού του πόνου. Η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας υποστηρίζει αυτή την υπόθεση.

  Η διευκρίνιση αυτού του μηχανισμού μπορεί να βοηθήσει και τον οδοντίατρο να κατανοήσει τη σημασία της δραστηριότητας της καρδιάς και τη σχέση με το άλγος της κάτω γνάθου στους ασθενείς.

Επιμέλεια κειμένου:  Βασίλειος Φ. Μέγας      

Βιβλιογραφική πηγή: British Dental Journal 204,187-189 (2008)

 

Share This