Στόχος μας είναι να βρισκόμαστε σε διαρκή ενημέρωση σε σχέση με όλες τις αλλαγές και προόδους της οδοντιατρικής επιστήμης.
Κατανοούμε ότι ο κάθε ασθενής έχει ξεχωριστές ιατρικές, οδοντιατρικές, ψυχολογικές και οικονομικές ανάγκες.
Δεσμευόμαστε να ακούμε τους ασθενείς μας και να καταστρώνουμε σχέδιο θεραπείας για τον καθένα χωριστά και σύμφωνα με τις ανάγκες του.

Οι οδοντιατρικές εργασίες που προσφέρουμε καλύπτουν όλο το φάσμα της οδοντιατρικής.
Συγκεκριμένα παρέχονται:

Προληπτική οδοντιατρική

 • Φθορίωση δοντιών
 • Προληπτικές καλύψεις οπών και σχισμών (Sealants)

Ακίνητη προσθετική

 • Άμεσες και έμμεσες όψεις προσθίων δοντιών από αισθητικά υλικά
 • Μεταλλοκεραμικές και ολοκεραμικές στεφάνες και γέφυρες καθώς και στεφάνες και γέφυρες ζιρκονίου
 • Χυτοί και προκατασκευασμένοι άξονες

Εμφυτεύματα

 • Τοποθέτηση μονήρων ή πολλαπλών εμφυτευμάτων με τη χρήση ατομικού χειρουργικού νάρθηκα για μερικές ή ολικές αποκαταστάσεις άνω και κάτω γνάθου
 • Άμεση τοποθέτηση εμφυτευμάτων μετά από εξαγωγή
 • Χρήση μοσχευμάτων και μεμβρανών, όταν αυτό είναι απαραίτητο
 • Προσθετική αποκατάσταση επί εμφυτευμάτων

Θεραπεία νόσων του περιοδοντίου

 • Θεραπεία ουλίτιδας
 • Θεραπεία περιοδοντίτιδας

Κινητή προσθετική

 • Ολικές οδοντοστοιχίες
 • Μερικές οδοντοστοιχίες με συρμάτινα ή χυτά ή ακρυλικά άγκιστρα
 • Μερικές οδοντοστοιχίες με συνδέσμους ακριβείας
 • Άμεσες ολικές και μερικές οδοντοστοιχίες
 • Επένθετες οδοντοστοιχίες

Νάρθηκες

 • Τοποθέτηση ενδοστοματικού νάρθηκα στα πλαίσια της θεραπείας κροταφογναθικών διαταραχών
 • Ενδοστοματικοί νάρθηκες προστασίας σε αθλητικές δραστηριότητες

Επανορθωτική οδοντιατρική

 • Εμφράξεις προσθίων και οπισθίων δοντιών με σύγχρονα εμφρακτικά υλικά
 • Αποκατάσταση καταγμάτων δοντιών

Ενδοδοντία

 • Ενδοδοντική θεραπεία μονόριζων και πολύριζων δοντιών με χρήση εξειδικευμένου συστήματος με ηλεκτρονικό εντοπιστή ακρορριζίου
 • Ενδοδοντική χειρουργική με ακρορριζεκτομή

Διάφορα

 • Περιστατικά διαταραχών της κροταφογναθικής διάρθρωσης (ΚΓΔ)
 • Αντιμετώπιση παιδοδοντικών περιστατικών
 • Αντιμετώπιση ασθενών με επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό
 • Αντιμετώπιση επειγόντων οδοντιατρικών περιστατικών
 • Οδοντιατρικός ακτινολογικός έλεγχος
 • Όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες Γενικής Οδοντιατρικής

Αισθητική οδοντιατρική

 • Λεύκανση δοντιών στο οδοντιατρείο
 • Λεύκανση δοντιών στο σπίτι με ατομικούς νάρθηκες λεύκανσης
 • Αλλαγή σχήματος και χρώματος δοντιών

Χειρουργική στόματος

 • Απλές εξαγωγές
 • Χειρουργικές εξαγωγές, εξαγωγές εγκλείστων δοντιών, χειρουργική επιμήκυνση και αποκάλυψη μύλης δοντιού
 • Ακρορριζεκτομές
 • Διχοτομήσεις δοντιών
 • Ακρωτηριασμοί ριζών
 • Προπροσθετική χειρουργική
 • Αφαίρεση κύστεων
 • Αφαίρεση βλαβών στοματικής κοιλότητας
 • Βιοψίες

Συχνότητα επίσκεψης στον οδοντίατρο

Συνιστούμε την κάθε 6 μήνες οδοντιατρική εξέταση για τη διατήρηση της υγείας των ούλων και των δοντιών καθώς και την πρόληψη νέων οδοντιατρικών προβλημάτων.

Είμαι στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Share This